DAHUA - DESCARGA DE SOFTWARE

CENTRO DE DESCARGAS > DESCARGA DE SOFTWARE
SOFTWARE LINK DE DESCARGA VERSION  NOTAS
DSS EXPRESS
medición de temperatura
 
 V1.010.9806000.0
 
2020.08.15
MOBILE CENTER SERVER
 
 V3.010.0000002.1
 
2019.09.24
DSS EXPRESS SERVER  
 V1.000.0000003.0 
2019.06.10
DSS EXPRESS CLIENT X64  
V1.000.0000003.0
2019.06.10
DSS EXPRESS CLIENT X86  
 V1.000.0000003.0 
2019.06.10
Config Tool Mac  
V4.01
2016.03.28
Config Tool 4.05 V4.05
2016.12.14
Smart Pss Mac OS Catalina
V2.03.0
2019.12.03
Smart Pss Mac ( P2P)
V2.00
2017.01.20
Smart Pss Win 2.003.0000001.0
V2.003.0000001.0
2020.04.13
Smart Pss Win 2.002.0000007.0
V2.002.0000007.0
2019.01.22
Smart Pss Win 2.00.1 V2.00.1
2016.11.26
Smart Pss Win 2.02 V2.02
2017.11.24
Smart Pss Win 2.01
Agrega Modulo 
Control de Acceso Dahua
V2.01
2017.07.24
Smart Pss Win ( P2P)
V1.16.1
2017.01.19
Smart Player Mac V3.42 2016.12.26
Smart Player Windows V3.41 2016.11.23
Disk Calculator V3.01
2016.06.6
Disk Manager V2.01
2016.11.24
NKB1000 driver V2.61
Tool Box
V1.008
2018.05.24
MPS
Media Publish System
V2.2
2018.12.21
CMS
Media Publish System
V3.2
2018.12.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los dispositivos Moviles, favor de revisar la siguiente lista.
iDMSS para Ios IOS System: Soporta iPhone Sistema Operativo 4.1 o Superior ademas de iPad
gDMSS para Android:  Soporta Android OS 3.0 o Superior

 

Add Feedback