COMPONENTES DEL VIDEO WALL

GENERALES
Componentes de Video Wall:
DAHUA DHL46OUT- PANTALLA LCD
DAHUA 4HCV4R4V- CONTROLADOR PROFESIONAL DE VIDEO WALL
TVC DHLDZ460- BASE PARA PANTALLAS LCD DE VIDEO WALL
TVC DHACCESORYCABLE - ACCESORIOS PARA VIDEO WALL/ CABLE DVI/ CABLE VGA / CONEXION CONTROLADOR
TVC DHMVGA0102- DISTRIBUIDOR VGA PARA VIDEO WALL

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Add Feedback